Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo: Tư lệnh từ duyên hải đến Tây Nguyên

Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo: Tư lệnh từ duyên hải đến Tây Nguyên

Năm 1945, khi mới 24 tuổi, Hoàng Minh Thảo được giao làm Khu trưởng Chiến khu 3, thay đồng chí Nguyễn Bình vào Nam làm Tư lệnh Nam Bộ. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông được giao giữ nhiều vị trí quan trọng trong quân đội, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ông cũng được biết đến là người nhận quân hàm Đại tá trẻ nhất toàn quân, khi ở tuổi 27.

24/10
'Ngọn lửa' Đức Toại

'Ngọn lửa' Đức Toại

Năm 2006, tôi về tòa soạn nhận công tác tại Phòng biên tập Quốc phòng-An ninh thì nhà báo Nguyễn Đức Toại đã chuyển vào Nam và nghỉ hưu từ lâu. Nhưng trong câu chuyện nghề nghiệp thường ngày và những dịp gặp mặt truyền thống, các thế hệ cán bộ, phóng viên Phòng biên tập Quốc phòng-An ninh vẫn hay nhắc đến bác Đức Toại, một nhà báo chiến trường có lòng yêu nghề, say nghề đặc biệt.

19/08

Xem tiếp