Ngày 29-5, ca mắc Covid-19 giảm xuống 3 con số, tiếp tục không có tử vong