Ngày 28/5: Ca Covid-19 giảm còn 1.114, tiếp tục không có F0 tử vong